dc character encyclopedia banner

Нова DC Character Encyclopedia през 2022

Догодина DK Publishing ще издадат нова версия на DC Character Encyclopedia от 2016 година. Подобно на миналото издание, това също ще има ексклузивна фигурка.